Landbrukstaksering/Verdivurdering

Vi tilbyr uavhengig taksering/verdivurdering av landbrukseiendommer, tomter, utviklingsprosjekter.
Dette utgjør en stor del av oppdragsmengden vår. 

Vi har grundig og bred kjennskap til markedet for landbrukseiendommer. 

Vi takserer landbrukseiendommer "as is" ut fra konsesjonsloven med tilhørende rundskriv, men ved behov for å legge noen tenkte forutsetninger til grunn, kan vi utføre såkalt forhåndstakst. Taksten utføres i henhold til NTF sine prinsipper og retningslinjer. 

Vi er svært godt kjent med lovgivning, rettspraksis som regulerer pris på landbrukseiendommer.