Norsk Landbrukstaksering

Vi er et firma med hovedvirksomhet innen taksering, verdivurdering og eiendomsrådgivning i forbindelse med landbrukseiendom.

Firmaet ble etablert i 2000 av sivilagronom og takstmann Kai-Rune Tollefsen. Han har mange års erfaring fra offentlig forvaltning og privat virksomhet.

Når kundebehovene tilsier det, trekker vi inn samarbeidspartnere som forstkandidater, jordskiftekandidater, advokater og andre fagpersoner.
Alle har betydelig praktisk og teoretisk erfaring innenfor sine fagområder. Dette sikrer en betydelig kompetanse innen vårt fagområde.

Vi tar oppdrag i hele landet, men hovedtyngden av oppdragene våre er på Østlandet.

Størstedelen av våre kunder er bønder/grunneiere, utbyggere, offentlige institusjoner, finansinstitusjoner og eiendomsmeglere, advokater og andre som kommer i berøring med landbrukseiendom.

Vi er medlem av:

Fagområder

Landbrukstaksering

Vi tilbyr uavhengig taksering/verdivurdering av landbrukseiendommer.

Rådgivning

Trenger du råd for å utvikle din eiendom? 

Bistand ved overtakelse

Trygt for kjøper, stor fordel for selger!

Kontakt oss

captcha 


 
Tel. (+47) 913 88 990, E-post: